Privati viza

Vizai gauti į Baltarusijos Respubliką būtina pateikti:

  1. užpildyta vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
  2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
  3. sveikatos draudimo polisą;
  • pareiškėjo gimimo liudijimą, jo tėvų arba protėvių (senelių), gimusių Baltarusijos Respublikos teritorijoje, taip pat pavardžių keitimo dokumentus;
  • kvietimą nuo Baltarusijos Respublikos piliečio, įformintą VRM pilietybės ir migracijos padaliniuose kviečiančio asmens gyvenamojoje vietoje;
  • pareiškimą-pakvietimą Baltarusijos Respublikos piliečio, patvirtintą Baltarusijos Respublikos notaro arba Baltarusijos Respublikos atstovybėje užsienyje (Konsuliniame skyriuje);
  • dokumentą (orderį, techninį pasą ir kt.), patvirtinantį gyvenamosios paskirties nuosavybės turėjimą Baltarusijos Respublikos teritorijoje (šis dokumentas yra pagrindas išduoti vizas patalpų savininkui, jo žmonai bei nepilnamečiams vaikams);
  • dokumentą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos piliečio arba jo artimųjų giminaičių registraciją ir buvimą Baltarusijos Respublikos teritorijoje iki 1991 metų lapkričio 11 dienos;
  • vaikams iki 16 metų papildomai reikia pristatyti tėvų pasų kopijas ir gimimo liudijimo originalą ir kopiją.

Į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių pristatomi dokumentų kopijos bei originalai.

Vizos išdavimo terminai:

Turistinės vizos įforminamos per 5 darbo dienas ( Skubios per 3 darbo dienas ).

Privačios, verslo ir tranzitinės vizos įforminamos per 8 kalendorinės dienas (Skubios per 3 darbo dienas).

Mokėstis už vizų išdavimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims be pilietybės, nuolat gyvenantiems Lietuvos teritorijoje.

Vizų rūšys

Paprastos
 
(per 5 darbo dienas)

Skubios
(per 48 valandas)

Viza, galiojanti iki 90 dienų

1-kartinė

35

65 

2-kartinė

45

85 

Daugkartinė

70

135 

Viza, galiojanti iki 1 metų

Daugkartinė

70

135 

Tranzitinė viza

1-kartinė

20

35 

2-kartinė

25

45 

Daugkartinė

45

85 

Grupinė viza 

1-kartinė

20

35 

mokėstis nurodytas už vieną pasą.

Klaipėdoje papyldomas kurjerio mokėstis 10 EUR.