1. KAIP UŽSIRAŠYTI Į PRIĖMIMĄ?
2. AR GALIU PATEIKTI DOKUMENTUS UŽ IŠVYKSTANTĮ ASMENĮ?
3. AR GALIU PATEIKTI DOKUMENTUS UŽ ASMENŲ GRUPĘ? KIEK UŽSIRAŠYMŲ Į PRIĖMIMĄ TURIU SUDARYTI ON-LINE REZERVAVIMO SISTEMOJE SVETAINĖJE IR KIENO DUOMENIS TURIU NURODYTI?
4. AR BŪTINA UŽSIRAŠYTI Į PRIĖMIMĄ, KAD ATSIIMČIAU PASĄ?
5. AR GALIU PATEIKTI DOKUMENTUS IŠ KARTO DVIEM VIZOMS GAUTI?
6. KUR GALIMA GAUTI INFORMACIJĄ APIE MAN REIKALINGOS VIZOS RŪŠĮ?
7. KOKIOS RŪŠIES DRAUDIMAS MAN REIKALINGAS?
8. KOKIAIS ATVEJAIS REIKALINGA PAŽYMĄ DĖL ŽIV INFEKCIJOS?
9. KOKIE DOKUMENTAI IR KOKIAIS ATVEJAIS TURI BŪTI TIK ORIGINALŪS?
10. KOKIŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS NEREIKIA VIZOS Į RUSIJOS FEDERACIJĄ?
11. ESU NE ES PILIETIS, KOKIOMIS SĄLYGOMIS GALIU GAUTI VIZĄ?
12. KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA AUSTRALIJOS, JAV, JUNGTINĖS KARALYSTĖS, KANADOS IR GRUZIJOS PILIEČIAMS?
13. KIEK DIENŲ GALI TRUKTI KELIONĖ PAGAL TURISTINĘ VIZĄ?
14. TURĖSIU PERSĖDIMĄ RUSIJOS ORO UOSTE, AR MAN REIKIA TRANZITINĖS VIZOS?
15. RUOŠIUOSI KELIAUTI PO RUSIJA AUTOMOBILIU, KOKIŲ DOKUMENTŲ MAN REIKĖS?
16. AR GALIU GAUTI SKUBIĄ VIZĄ? KOKIE VIZŲ IŠDAVIMO TERMINAI?
17. KAIP ĮSIREGISTRUOTI RUSIJOJE PAGAL BUVIMO VIETĄ?


1. KAIP UŽSIRAŠYTI Į PRIĖMIMĄ?

Vizų centre numatyti įvairūs užsirašymo į priėmimą variantai. Jūs galite:

- užsirašyti savarankiškai per on-line užsirašymo į priėmimą sistemą;
- paskambinti vienu iš svetainėje nurodytų telefonų ir užsirašyti per operatorių;
- užsirašyti priėmimui, asmeniškai aplankant vizų centrą.


2. AR GALIU PATEIKTI DOKUMENTUS UŽ IŠVYKSTANTĮ ASMENĮ?

Taip. Kartu turėsite pateikti tinkamai įforminta įgaliojimą nuo asmens prašančio išduoti vizą.


3. AR GALIU PATEIKTI DOKUMENTUS UŽ ASMENŲ GRUPĘ? KIEK UŽSIRAŠYMŲ Į PRIĖMIMĄ TURIU SUDARYTI ON-LINE REZERVAVIMO SISTEMOJE SVETAINĖJE IR KIENO DUOMENIS TURIU NURODYTI?

Prašome susipažinti su naudojimosi elektronine užsirašymo į priėmimą sistema taisyklėmis:

P.2. Vienu nustatytu priėmimo laiku numatytas vieno pareiškėjo aptarnavimas su vienu dokumentų paketu vienam fiziniam asmeniui.

P.5. ... Užsirašant dokumentų pateikimui, nurodomi asmens, kuriam įforminama viza, duomenys, nors su dokumentų paketu gali būti priimtas jo atstovas pagal įgaliojimą.

T.Y. jeigu Jūs teikiate dokumentus už kelis asmenis, Jums reikia sukurti kelis iš eilės įrašus kiekvienam asmeniui, kiekvieną kartą nurodant asmens, kurio dokumentų paketą vizai gauti Jūs teiksite, duomenis.


4. AR BŪTINA UŽSIRAŠYTI Į PRIĖMIMĄ, KAD ATSIIMČIAU PASĄ?

Ne. Pasai Rusijos vizų centre išduodami kasdien nuo 09:00 iki 17:00 gyvos eilės tvarka.

Dokumentų pateikimo metu operatorius praneša datą ir apytikslį laiką, kada galima atsiimti pasą. Siekiant išvengti eilių, prašome pasą atsiimti laikų!


5. AR GALIU PATEIKTI DOKUMENTUS IŠ KARTO DVIEM VIZOMS GAUTI?

Ne. Pagal Rusijos įstatymus viename pase negali būti dviejų galiojančių vizų.

Jeigu Jūsų pase jau yra galiojanti viza (pavyzdžiui, neišnaudota vienkartinė ar dvikartinė viza, pagal kurią įvažiavote į šalį tik vieną kartą, arba neišnaudota daugkartinė viza), rekomenduojame teikti dokumentus naujai vizai ne anksčiau kaip prieš 10 dienų iki jos galiojimo laiko pabaigos.


6. KUR GALIMA GAUTI INFORMACIJĄ APIE MAN REIKALINGOS VIZOS RŪŠĮ?

Informacija apie vizų rūšis skelbiama Rusijos vizų centro svetainės skyriuje "Vizų rūšys" arba Rusijos Federacijos Ambasados ar Generalinio konsulato  Lietuvoje svetainėse.


7. KOKIOS RŪŠIES DRAUDIMAS MAN REIKALINGAS?

Draudimas kompensuoja išlaidas, susijusias su netikėta liga ar nelaimingu atsitikimu toli nuo namų:

- išlaidos greitajai pagalbai, stacionariam ir medicininiam gydymui bei vaistams;
- ligonio pargabenimas į tėvynę;
- apdraustąjį asmenį lydinčio asmens apgyvendinimas ir pragyvenimas;
- mirtį sukėlusio nelaimingo atsitikimo atveju – laidojimo užsienyje ar palaikų pargabenimo į tėvynę išlaidos.

Rusijos Federacijos vizos forminimui prašome pateikti sveikatos draudimo polisą.

Draudimas turi galioti visoje Rusijos teritorijoje visą vizos galiojimo laikotarpį.


8. KOKIAIS ATVEJAIS REIKALINGA PAŽYMĄ DĖL ŽIV INFEKCIJOS?

Pažyma apie tai, kad užsienio pilietis nėra infekuotas ŽIV privaloma visiems siekiantiems gauti darbo arba studijų vizą (vienkartinę, dvikartinę arba daugkartinę pagal Rusijos Federacijos Migracijos tarnybos kvietimus), kadangi šios rūšies vizos gali būti pratęstos Rusijoje.

Dėmesio! Konsulinė įstaiga turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų vizai įforminti, pakviesti pokalbiui arba  pailginti vizos forminimo terminą.

Pažyma apie tai, kad užsienio pilietis nėra infekuotas ŽIV reikalinga taip pat asmenys, prašantys išduoti laikinai gyvenančio asmens vizą. Pagrindas: 1995 m. kovo 30 d. federalinis įstatymas Nr. 38-ФЗ  „Dėl susirgimo, sukeliamo žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV infekcijos), plitimo Rusijos Federacijoje prevencijos“, įpareigojantis užsieniečius teikti pažymą, jeigu jų numatoma viešnagė Rusijoje truks ilgiau kaip 3 mėnesius. Pažymos galiojimo laikas - 3 mėnesiai.


9. KOKIE DOKUMENTAI IR KOKIAIS ATVEJAIS TURI BŪTI TIK ORIGINALŪS?

Tiktai originalūs turi būti:

• pasas, galiojantis mažiausiai 6 mėnesius po vizos galiojimo laiko pabaigos (1,5 metų nuo vizos galiojimo laiko pradžios, siekiant gauti darbo arba studijų vizą);
• vizos anketa, atspausdinta ir pasirašyta pareiškėjo asmeniškai. Parašas turi atitikti pase esantį parašą;
• nuotrauka;
• kvietimas, jeigu prašoma išduoti daugkartinę vizą. Įforminant bet kokias privačias, taip pat daugkartines darbo, studijų, humanitarines ir verslo vizas pagal Federalinės migracijos tarnybos (FMT) kvietimus, pateikti originalą yra privaloma (išimtis – elektroninė kvietimo versija).

Dėmesio: Konsulinė įstaiga gali pareikalauti pateikti dokumentų, kurių kopijos anksčiau buvo pateiktos nagrinėjimui, originalus.


10. KOKIŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS NEREIKIA VIZOS Į RUSIJOS FEDERACIJĄ?

Vizos įvažiuoti į Rusijos Federaciją nereikia šalių, sudariusių su Rusija tarpusavio susitarimus dėl vizų režimo panaikinimo ar palengvinimo, piliečiams.

Paprastai be vizų gali būti vykdomos tik trumpalaikės kelionės (ne daugiau kaip 90 dienų iš kiekvienų 180 dienų per metus). Jeigu būtinas ilgesnis buvimas Rusijoje, privaloma įforminti atitinkamą ilgalaikę vizą.

Taip pat vizos nereikia įvažiuojant ir išvažiuojant pagal programą "72 valandos be vizos" (keltu).


11. ESU NE ES PILIETIS, KOKIOMIS SĄLYGOMIS GALIU GAUTI VIZĄ?

Ne Europos Sąjungos šalių piliečiai gali kreiptis dėl vizos į Rusijos Federaciją tik pagal turistinį kvietimą, pagal Rusijos Federacijos Federalinės migracijos tarnybos (Rusijos FMT) kvietimą arba pagal Užsienio reikalų ministerijos kvietimą (jeigu kitaip nenumatyta Rusijos Federacijos tarptautiniame susitarime).

Dėmesio! Konsulinė įstaiga turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų vizai įforminti, pakviesti pokalbiui arba  pailginti vizos forminimo terminą.


12. KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA AUSTRALIJOS, JAV, DIDŽIOSIOS BRITANIJOS, KANADOS IR GRUZIJOS PILIEČIAMS?

Visų minėtų šalių piliečiai privalo užpildyti dviejų puslapių vizos anketą;

Australijos piliečiams būtina pateikti išsamią autobiografiją (su vertimu į rusų kalba) jeigu prašoma išduoti verslo vizą.

JAV piliečiams vizos forminamos remiantis «sutarties tarp Rusijos Federacijos Vyriausybės ir JAV dėl supaprastinų vizų formalumų abiejų šalių piliečiams sąlygomis.».

Didžiosios Britanijos piliečiai turi tureti leidimą gyventi Lietuvoje.

Gruzijos piliečiams vizos forminamos tik pateikus Federalinės migracijos tarnybos (FTM) kvietimą.

Visų minėtų šalių piliečiams prieš priduodant dokumentus vizai gauti rekomenduojama kreiptis į vizų centą dėl papildomos informacijos.


13. KIEK DIENŲ GALI TRUKTI KELIONĖ PAGAL TURISTINĘ VIZĄ?

Pagal turistinę vizą Rusijoje galima viešėti iki vieno mėnesio (30 dienų).


14. TURĖSIU PERSĖDIMĄ RUSIJOS ORO UOSTE, AR MAN REIKIA TRANZITINĖS VIZOS?

Jeigu persėdimas vyksta tranzito zonoje per 24 valandas arba iš viso nekeičiant terminalo, – tranzitinė viza nereikalinga. Tačiau šiuo atveju Jūs negalite išeiti iš oro uosto aplankyti miestą.

Persėdimo oro uoste atveju tranzitinė viza reikalinga tik tuo atveju, jeigu keleivis liks tranzito zonoje ilgiau kaip 24 valandas arba jeigu keleiviui reikia išeiti iš tranzito zonos (pavyzdžiui, pakeisti terminalą).

Perkant bilietus, Rusijos vizų centras rekomenduoja pasiklausti savo vežėjo, ar Jums šiame maršrute bus reikalinga tranzitinė viza. DĖMESIO! Priverstinio tranzito atveju vizą galima įforminti oro uosto konsuliniame punkte.


15. RUOŠIUOSI KELIAUTI PO RUSIJA AUTOMOBILIU, KOKIŲ DOKUMENTŲ MAN REIKĖS?

Būtina suvokti, kad automobilinis tranzitas ir kelionė automobiliu – skirtingos sąvokos.

Tranzitas - tai priverstinis Rusijos teritorijos kirtimas trumpiausiu maršrutu, pavyzdžiui, kai kitokiu būdu patekti į paskirties šalį neįmanoma arba tai užtruks ilgiau.

Laikas, reikalingas tranzitui, nustatomas skaičiuojant 500 km/dienai trumpiausiu maršrutu. (galite save patikrinti, pavyzdžiui, pasinaudoję google.maps).

Kelionė automobiliu po Rusija bet kuriuo kitu maršrutu laikoma paprastu ar automobiliniu turizmu. Šiuo atveju vizai įforminti būtina pateikti apmokėtus vaučerius iš viešbučių, esančių sustojimo punktuose, arba patvirtinimą apie užsienio turisto priėmimą iš bet kurios RF URM akredituotos turizmo bendrovės, kuri ir parinks Jums optimalų maršrutą ir apsistojimo vietas (viešbučius kelionės maršrutu). Kelionės tikslas šiuo atveju yra „automobilinis turizmas“.

Siekiant gauti tranzitinę vizą (automobilinis tranzitas), būtina pateikti automobilio techninį pasą.


16. AR GALIU GAUTI SKUBIĄ VIZĄ? KOKIE VIZŲ IŠDAVIMO TERMINAI?

Prašymai vizai gauti skubos tvarka nagrinėjami nuo 1 iki 3 darbo dienų.

Sprendimą dėl vizos forminimo skubos tvarka tam tikrais atvejais (ypatingi atvejai) priima Rusijos Federacijos Pasiuntinys arba Generalinis konsulas.

Dėmesio: "degantys" bilietai ir noras skubiai įvažiuoti į Rusiją nėra pagrindas gauti skubią vizą. Prašome planuoti savo kelionę iš anksto!


17. KAIP ĮSIREGISTRUOTI RUSIJOJE PAGAL BUVIMO VIETĄ?

Atvykę į Rusijos Federaciją privalote įsiregistruoti per septynias darbo dienas informuodami (pranešdami) Federalinės migracijos tarnybos teritorinę instituciją apie savo atvykimą į buvimo vietą Rusijoje. Šiuo atveju visų įregistravimo ir išregistravimo procedūrų atlikimą užtikrina Priimanti šalis.

Atvykę į buvimo vietą Priimančiai šaliai privalote pateikti pasą ir migracijos kortelę, kuri yra užpildoma įvažiuojant į Rusijos Federaciją. Paso ir migracijos kortelės paėmimas neleistinas.

Priimančia šalimi gali būti tiek Rusijos piliečiai, tiek Rusijos Federacijoje nuolat gyvenantys užsieniečiai arba asmenys be pilietybės (turintys leidimą gyventi) bei juridiniai asmenys, jų filialai arba atstovybės, kuriuose Jūs faktiškai gyvenate (būnate) ar dirbate.

Apgyvendinimo viešbutyje atveju Priimanti šalis yra viešbučio administracija, kuri per vieną parą apie Jūsų atvykimą informuoja Federalinės migracijos tarnybos teritorinę instituciją ir atlieka visus būtinus veiksmus, susijusius su užsieniečių registracija, bei atsako už nustatytų buvimo taisyklių laikymąsi.

Jums išvykus iš Rusijos Priimanti šalis per vieną parą privalo apie tai informuoti atitinkamą Federalinės migracijos tarnybos teritorinę instituciją pagal organizacijos (įmonės) buveinę, ir pateikti (perduoti) pranešimo apie atvykimą blanko atplėšiamąją dalį Jūsų išregistravimo pagal buvimo vietą reikmėms.

 

 1. Kaip gauti paslaugą
  Pareiškimo pateikimo būdai:
  • Asmeniškai
  • Per įgaliotą atstovą
  • Per daugiafunkcius centrus

  Rezultato gavimo būdai:
  • Asmeniškai
  • Per įgaliotą atstovą
  • Per daugiafunkcius centrus


 2. Terminai
  Paslaugos teikimo terminas:
  1 d.d.

  Terminas, per kurį turi būti įregistruotas pareiškimas dėl paslaugos teikimo:
  1 d.d.

 3. Gavėjų kategorijos:
  • Juridiniai asmenys
  • Užsienio valstybės pilietis
  • Asmuo be pilietybės


 4. Pagrindas teikti paslaugą: 
  Pagrindas teikti valstybinę paslaugą yra tiesioginis priimančios šalies arba užsienio valstybės piliečio pavedimas arba pranešimas apie atvykimą, gautas pašto ryšio priemonėmis iš Rusijos FMT teritorinės institucijos kartu su visais būtinais dokumentais.

 5. Paslaugos teikimo rezultatas
  Įregistravimas.