Apie mūsų darbą

Svarbiausia ir pagrindinė vizų centro užduotis – pagreitinti ir supaprastinti įvažiavimo į Rusijos Federaciją vizų išdavimo procesą.

Tai tampa įmanoma dėl Rusijos vizų centrų sąveikos su Rusijos Federacijos konsulinėmis įstaigomis, šiuolaikinės materialinės techninės bazės ir moderniausių dokumentų priėmimo ir apdorojimo technologijų taikymo.

Vizų centro operatoriai yra pasiruošę teikti pareiškėjams konsultacijas Rusijos Federacijos vizų gavimo ir būtinojo dokumentų komplekto, reikalingo Rusijos Federacijos vizai gauti, formavimo klausimais.

Siekiant sutaupyti Jūsų laiką, priėmimas vizų centre vykdomas pagal išankstinį užrašymą.

Jūsų patogumui vizų centre veikia telefonų liniją (kontaktai), teikiančia konsultacijas visais Jus dominančiais klausimais. Be to, galite pateikti mums klausimą elektroniniu paštu.

Vizų gavimo terminai

Rusijos Federacijos Ambasados Lietuvoje Konsulinis Skyrius ar Generalinis konsulatas nagrinėja prašymus vizai gauti ir priima sprendimus dėl vizos išdavimo arba atsisakymo išduoti vizą per terminą, nustatytą prašomos vizos rūšiai (paprastai nuo 4 iki 10 kalendorinių dienų), po to, kai bus pateiktas visas dokumentų komplektas ir sumokėta konsulinė rinkliava.

Atskirais atvejais prašymų dėl vizos nagrinėjimo terminai gali būti keičiami konsulinės įstaigos sprendimu.

Ypatingomis aplinkybėmis, kai būtinas skubus pareiškėjo įvažiavimas į Rusijos Federaciją, pilietis gali prašyti išduoti vizą skubos tvarka, o vizos dokumentų nagrinėjimo terminai gali būti sutrumpinti iki 3 darbo dienų ir mažiau, esant Rusijos Federacijos Ambasadoriaus ar Generalinio konsulo tiesioginiam nurodymui.

Konsulinės įstaigos pasilieka teisę būtinumo atveju bei remiantis abipusiškumo principu, pratęsti pareiškimų nagrinėjimo terminą dėl Rusijos vizos išdavimo iki 30 dienų.

Rinkliavos

Teikiant dokumentus įvažiavimo į Rusijos Federaciją vizai gautiper Rusijos vizų centrą imama konsulinė ir aptarnavimo rinkliava.

Konsulinė rinkliava mokama konsulinei įstaigai už prašymo vizai gauti nagrinėjimą. Konsulinės rinkliavos dydis gali keistis priklausomai nuo vizos kategorijos, jos rūšies ir įvažiavimo kartų, taip pat pareiškėjo pilietybės.

Aptarnavimo rinkliava mokama vizų centrui už dokumentų priėmimą, apdorojimą, pateikimą konsulinei įstaigai ir dokumentų grąžinimą pareiškėjui.

Rinkliava apmokama tiesiogiai vizų centre: grynaisiais pinigais kredito kortele arba banko pavedimu dokumentų padavimo dieną.

Aptarnavimo ir konsulinės rinkliavos sumokamos prieš nagrinėjant dokumentus ir atsisakymo išduoti vizą atveju pareiškėjui negrąžinamos.

Su išsamia informacija apie konsulinės ir aptarnavimo rinkliavos dydį galite susipažinti skyriuje "Vizų rūšys"/"Tarifai ir terminai".