Siekiant užtikrinti klientų saugumą ir sudaryti sąlygas efektyviam darbui, Rusijos vizų centro patalpose draudžiama:

  • fotografuoti ir daryti garso ir vaizdo įrašus;
  • rūkyti, vartoti alkoholį ir valgyti. Išimtį sudaro piliečiai, kuriems valgyti būtina gydytojų nurodymu ir valgymo laikas sutampa su apsilankymu vizų centre;
  • garsiai kalbėti, triukšmauti, keiktis, įžeidinėti ir pažeisti vizų centro darbuotojų ir lankytojų teises;
  • kalbėtis mobiliuoju telefonu ir naudotis kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

Į Rusijos vizų centro patalpas draudžiama įsinešti šiuos daiktus:

  • bet kokio tipo šaunamus, pneumatinius ir trauminius ginklus (nepriklausomai nuo turimų licenzijų ir leidimų);
  • elektros šokerius, aerozolių balionėlius ir kitas savigynos priemones, šaltąjį ginklą, aštrius ir pjaunančius daiktus, įskaitant stalo įrankius;
  • sprogstamąsias, degias, nuodingas ir toksines medžiagas ir daiktus (petardas, degius skysčius, dujų balionėlius ir pan.);
  • įjungtus elektroninius, mobilius ir kitus įtaisus, veikiančius nuo baterijų (mobilius telefonus, fotoaparatus, kameras, nešiojamuosius kompiuterius, portatyvinius muzikinius grotuvus). Šie įtaisai įeinant į vizų centrą turi būti išjungti;
  • didelius krepšius, lagaminus ir kitus daiktus, kurių turinį patikrinti gali būti sudėtinga;
  • nepermatomus užklijuotos paketus ir vokus.

Šis sąrašas nėra baigtinis. Vizų centro darbuotojai gali uždrausti įsinešti į vizų centro patalpas ir kitus daiktus, keliančius pavojų aplinkiniams.

Dėmesio! Vizų centre nėra galimybės saugoti draudžiamų daiktų.

Gerbiami lankytojai!

Prašome Jūsų atkreipti dėmesį į įtartinus asmenis ir daiktus, paliktus be priežiūros vizų centro patalpose. Juos aptikus, nedelsiant praneškite apie tai vizų centro darbuotojui.

Dėkojame už supratingumą!