Gerbiami pareiškėjai!

Rusijos vizų centras teikia Lietuvos piliečiams, kitų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės šias paslaugas:

  • Dokumentų vizai įforminti priėmimas ir apdorojimas;
  • Dokumentų perdavimas nagrinėti Rusijos Federacijos konsuliniam skyriui;
  • Dokumentų išdavimas pareiškėjui;
  • Konsultacijas vizų gavimo klausimais.