Informavimas apie duokumentų paruošimą

Rusijos Federacijos vizų centre Jūs galite pasinaudoti informavimo apie dokumentų paruošimą paslauga. Šios paslaugos suteikimas apmokamas papildomai – kartu su paslaugų suteikimo mokesčiu. Ši paslauga kainuoja 1 EUR (su PVM) / telefono skambutis; 0,50 EUR (su PVM) / pranešimas SMS arba pranešimas elektroniniu paštu apie tai, kad pasas paruoštas.