Apie vizą

Įvažiavimui į Rusijos Federaciją užsienio pilietis privalo gauti vizą, jeigu kitos tvarkos nenumato tarptautinė sutartis.

Vizą būtina gauti iki atvykstant į Rusiją.

Viza įklijuojama į užsienio piliečio pasą, joje nurodomi šie duomenys: pavardė, vardas (rusų ir lotynų abėcėlės rašmenimis), gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybę liudijančio dokumento numeris, vizos išdavimo data, leistinas buvimo Rusijos Federacijoje terminas, kvietimo atvykti į Rusijos Federaciją arba valstybės institucijos sprendimonumeris, vizos galiojimo laikas, kelionės tikslas, kviečiančios įstaigos (kviečiančio fizinio asmens) duomenys, įvažiavimų skaičius.

Rusijos piliečių, turinčių ir kitų šalių pilietybę dėmesiui!

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad remiantis Rusijos federalinio įstatymo "Dėl Rusijos piliečių išvykimo iš Rusijos Federacijos ir atvykimo į Rusijos Federaciją" Nr. 114-Ф3, priimto 1996 m. rugpjūčio 15 d., 6 straipsniu, "Rusijos piliečiai išvyksta iš Rusijos Federacijos ir atvyksta į Rusijos Federaciją turėdami galiojančius asmens dokumentus, kurie patvirtina Rusijos Federacijos piliečio tapatybę už Rusijos Federacijos ribų".

Be to, remiantis federalinio įstatymo "Apie Rusijos Federacijos pilietybę", priimto 2002 m. gegužės 31 d., 6 str. 1 punktu, "Rusijos Federacijos pilietis, turintis taip pat ir kitų šalių pilietybę, yra laikomas tik Rusijos Federacijos piliečiu, išskyrus atvejus, kurie numatyti Rusijos Federacijos tarptautinėmis sutartimis arba federaliniais įstatymais. Kitos šalies pilietybės įgyjimas nepanaikina Rusijos Federacijos pilietybės".

Remiantis šiai reikalavimais, (Rusijos piliečiams, turintiems ir kitų šalių pilietybę) kreiptis vizų pateikiant užsienio valstybės piliečio pasą kategoriškai draudžiama!

Vizų rūšys

Priklausomai nuo įvažiavimo ir buvimo Rusijos Federacijoje tikslo užsienio piliečiams išduodamos šių kategorijų vizos: diplomatinė, tarnybinė, paprasta, tranzitinė, laikinai gyvenančio asmens viza.

Vizų rūšys

Užsienio piliečiai, planuojantys būti Rusijoje ilgiau kaip 3 mėnesius, privalo gauti darbo ar studijų vizą priklausomai nuo buvimo šalyje tikslo arba įforminti leidimą laikinai gyventi ar nuolat gyventi Rusijos Federacijoje.

Vienkartinė viza suteikia teisę užsienio šalies piliečiui  kirsti Rusijos Federacijos valstybės sieną vieną kartą atvykstant ir vieną kartą išvykstant iš Rusijos Federacijos.

Dvikartinė  viza suteikia teisę užsienio šalies piliečiui 2 kartus per vizoje nurodytą laikotarpį  kirsti Rusijos Federacijos valstybės sieną du kartus atvykstant ir du kartus išvykstant iš Rusijos Federacijos.

Daugkartinė viza suteikia teisę kelis kartus (daugiau nei du kartus) atvykti į Rusijos Federaciją. Daugkartinė viza suteikia ES šalių, pasirašiusių Susitarimą, piliečiams  teisę būti Rusijos Federacijos teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų (iš viso arba neišvykstant iš Rusijos Federacijos) per kiekvieną 180 dienų laikotarpį. Pažeidus šią taisyklę taikoma atsakomybė pagal Rusijos Federacijos galiojančius  teisės aktus, įskaitant draudimą atvykti į Rusijos Federaciją.

Užsienio valstybių piliečiams  planuojantiems būti Rusijos Federacijoje nepertraukiamai  ilgiau nei 3 mėnesius, būtina gauti darbo arba studijų vizą, priklausomai nuo vizito  tikslo arba pateikti prašymą laikinai būti Rusijos Federacijoje arba gauti leidimą gyventi Rusijos Federacijos teritorijoje.